خسارت سنگین برای فردی که شیشه ساختمان سازمان ملل را شکست!!

افردی هستند که موجب ناآرامی هایی می شوند که یکی از کارهای آنها شکاندن شیشه سازمان ملل می باشد و برای جلوگیری از این عمل با توجه به پیشنهاد آراد برندینگ جریمه سنگینی برای آنها در نظر گرفته می شود.

با ارائه اولیه محصولاتی که جایگزین چوب شدند، پنجره دو جداره آلومینیومی بودند که با دستگاه های پیشرفته در این بخش تولید می شدند و به دست افرادی که به دنبال آن می گشتند می رسیدند.

از همه مهم تر این است که پنجره دوجداره کرج یک مرحله از بقیه جلوتر می باشد و آن هم تکنولوژی می باشد که در اختیار تولید کننده های آن قرار دارد که با بهره گیری از آن شما می توانید تفاوت را احساس کنید.

زمانی که شما می خواهید پنجره ای را باز کنید تا از هوای طبیعی بهره مند شوید روش های مختلفی برای این کار وجود دارد ولی راحت ترین آنها پنجره دوجداره ریلی می باشد که قفل های با کیفیتی هم دارد.